Lepojamies!

ProjektieTwinning

Lepojamies!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes “eTwinning” ietvaros izsaka pateicību

 

Rīgas Teikas vidusskolas skolotājai Helēnai Briedei un skolas komandai par eTwinning projektu “Deutsch lernen macht Spaß un “Unsere Sommerferien” veiksmīgu īstenošanu,

 

Rīgas Teikas vidusskolas skolotājai Baibai Stomai un skolas komandai par eTwinning projekta “Let's get to know each other” veiksmīgu īstenošanu,

 

Rīgas Teikas vidusskolas skolotājai Irinai Solončukai un skolas komandai par eTwinning projekta “Traveler or tourist” veiksmīgu īstenošanu.

 

Projekti 2020.gada oktobrī ieguva eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu, ko katru gadu Eiropas līmenī piešķir veiksmīgāk īstenotajiem sadarbības projektiem. 

 

Pilns teksts==>

 

Sertifikāts par projektu “Deutsch lernen macht Spaß==>

Sertifikāts par projektu “Unsere Sommerferien”==>

Sertifikāts par projektu “Let's get to know each other”==>

Sertifikāts par projektu  “Traveler or tourist”==>