Erasmus+ projekts

ProjektiErasmus+

Erasmus+ projekts

No 2014.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.maijam Rīgas Teikas vidusskolas skolotāji piedalās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu izglītības sektora projektā „Inovatīvas mācību metodes kvalitatīvam izglītības procesam”.

Projekta vadītāja ir starptautisko projektu koordinatore, vācu, krievu, latviešu valodas kā svešvalodas skolotāja Helēna Briede.

 

Projekta mērķis – apgūt un radīt jaunas un inovatīvas mācību metodes.

Lai ieviestu inovatīvas mācību metodes dabas zinībās, matemātikā un svešvalodās, šo priekšmetu skolotāji apmeklēs kursus Vācijā, Anglijā un Slovēnijā, kā arī dosies pieredzes apmaiņā uz skolām Vācijā un Turcijā, tur vadot mācību stundas.

 

Pedagogi, kuri būs apmeklējuši kursus vai apguvuši Eiropas pieredzi citās Eiropas skolās, izstrādās materiālus un  kļūs par inovatīvo metožu vēstnešiem RTV, iesaistot turpmāk visu priekšmetu skolotājus.

 

Projektā izstrādātie materiāli==>

Rīgas Teikas vidusskolas pedagogu kopīgās veiksmes stāsts==>