Teikas 2021. gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens.

SkolaSkolēnu Parlaments

Teikas 2021. gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens.