„Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas Teikas vidusskolā"

SkolaSkolēnu Parlaments

„Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas Teikas vidusskolā"

Rīgas Teikas vidusskolas  10.-11.klases šogad iesaistījās projektā „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās"

(Nr. VP2021/4-23, PVM ID APS0810)

Atbilstoši katras klases kolektīva izvēlētajam projektam tika realizētas iecerētās aktivitātes decembra mēnesī. Aktivitāšu realizēšanā katrai klasei bija iespēja savu izvēlēto aktivitāti realizēt dzīvē. Darbojoties aktivitātēs tika pilnveidotas sadarbības  un komandas darba prasmes, pielietojot dizaina domāšanas procesus. Aktīvi līdzdarbojoties patīkamā vidē kopīga uzdevuma realizēšanā, klases guva jaunu pieredzi ne tikai savstarpējā sadarbībā, bet arī pielietoja iegūtās teorētiskās zināšanas dizaina domāšanā praktiskajos darbos Rīgas Teikas vidusskolas dizaina centrā. Šim nolūkam no projekta  finansēm ,katrai klasei, tika iegādātas nepieciešamās preces mērķu sasniegšanai.  

        Paldies par sniegto finansējumu projekta realizēšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, Rīgas domei