ZPD

SkolaNotikumu apskati

ZPD

Rit Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 10.-11.klašu skolēniem!