Valsts svētku koncerts

SkolaNotikumu apskati

Valsts svētku koncerts

Jūras viļņu līnijās
Sēdēja Laima un brīnījās.
Liedagā krita prieka pērles,
Vērpdamas krāsainas dzintara krelles.
     
Jo Rīgas Teikas vidusskolā mums ir ar ko lepoties! Valsts svētku koncertā piedalījās 1.-2. un 3.-4.klašu ansambļi ar vadītāju Zani Šķēli, meiteņu koris, zēnu koris ar vadītāju Sanitu Jaudzemu, jauktais koris "Teika" ar vadītāju Kārli Ostrovski un tautas deju kolektīvs "Skabardzēni" - vadītājas Rūta Lauce un Baiba Miķelsone.

Koncerta izskaņā visi dziedošie kolektīvi vienojās kopīgā dziesmā ar zālē sēdošajiem.