Turpinās sadarbība ar BA “Turība”.

SkolaNotikumu apskati

Turpinās sadarbība ar BA “Turība”.

Turpinās sadarbība ar BA “Turība”

2020.gada.25.februārī Biznesa augstskolā “Turība” viesojās Rīgas Teikas vidusskolas 11.SA un 12.SA klase, lai apmeklētu “JDP Integrated Communications” zīmola vadītājas un dibinātājas Jolantas Derkevicas– Pilskungas lekciju “Integrētā mārketinga komunikācijas tendences 2020”·

Bija iespēja uzzināt, kas ir integrētais mārketings un kā tas ietekmē sabiedrību un tās uzskatus, un kā komunikācija var atrisināt daudzas problēmas.

Sabiedrisko attiecību programmas vadītāja Iveta Skrastiņa atzina, ka pateicoties sadarbībai ar Biznesa augstskolu “Turība”, Rīgas Teikas vidusskolas izglītojamajiem ir regulāra iespēja klausīties inovatīva, mūsdienīga satura, digitalizācijas laikmetā noderīgas, medijpratības, zināšanu papildinošas un kritiskai domāšanai attīstošas, jēgpilnas lekcijas no ļoti zinošiem BA “Turība” lektoriem un vieslektoriem.
 
Autors: 12.SA