Turpinām lepoties ar skolēnu sasniegumiem šajā gadā.

SkolaNotikumu apskati

Turpinām lepoties ar skolēnu sasniegumiem šajā gadā.

Kursa "Uzņēmējdarbības pamati" ietvaros, vidusskolas skolēni apguva uzņēmējdarbības pamatus un savas zināšanas mācījas pielietot praktiski veidojot skolēnu mācību uzņēmumus. 

Skolēnu mācību uzņēmums "BlueHILL", kuru pārstāv 11.klašu skolēni Ieva Buļe, Luīze Lipšāne, Linda Reitupe un Harvijs Tučs, aktīvi darbojoties visa gada garumā un izstrādājot inovatīvu, tehnoloģiju risinājumu BChip tika atzīts par vienu no 20 labākajiem Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumiem vidusskolas posmā. Līdz ar to 18.,19.maijā devās uz Jauno uzņēmēju dienām, lai prezentētu savu uzņēmumu žūrijai, piedalītos paneļdiskusijās un svinētu savus panākumus.

Inovatīvais risinājums Bchip - preventīva ierīce, kas ar aplikācijas palīdzību palīdz novērst svarīgu lietu pazaudēšanu tika augstu novērtēts. Jaunie uzņēmēji pasākuma ietvaros saņēma simpātiju balvu no uzņēmuma "Balcia", kā arī viens no dalībniekiem - Harvijs Tučs saņēma Līderības balvu un iespēju piedalīties Līderības nometnē. Lepojamies!

 

Paši skolēni augstu vērtē iespēju mācību procesā darboties praktiski, iegūt dzīvē nepieciešamās zināšanas un prasmes, izmēģināt savas uzņēmējspējas un ar prieku izmanto dažādas sniegtās atbalsta iespējas, pierādot sevi un iekļūstos Techtrack nometnē, lai attīstītu savu uzņēmumu ar mentoru palīdzību un startējot dažādos citos konkursos. Dalība Jauno uzņēmēju dienās un citos konkursos jauniešiem devusi pārliecību par savām prezentēšanas prasmēm kā latviešu, tā angļu valodā, spēju ātri reaģēt un rast risinājumus negaidītās situācijās, uzzināt vairāk par inovācijām un uzņēmējdarbības iespējām. 

 

Paldies skolotājai Sintijai Kristīnei Pilsumai par skolēnu motivēšanu un atbalstīšanu visa gada garumā, veidojot SMU! Paldies karjeras konsultantei un Junior Achievement Latvia programmas koordinatorei skolā Kristīnei Zelčai!