Talantu koncerts "KO TU PROTI?"

SkolaNotikumu apskati

Talantu koncerts "KO TU PROTI?"

22.janvārī skolas koncertzālē bijām pulcējušies uz mūsu talantīgo skolēnu,

kuri spēlē dažādus mūzikas instrumentus un dzied, koncertu.