Svētku koncerti

SkolaNotikumu apskati

Svētku koncerti

Šodien skolā norisinājās trīs koncerti par godu valsts svētkiem.

 

Koncertos uzstājās 1.-2.kl. ansamblis, zēnu koris, 5.-8.kl. meiteņu koris, tautas deju kolektīvs  “Skabardzēni”, orķestris un jauktais koris “Teika”.    
              
Vadītāji: R.Lauce, B.Miķelsone, E.Ungure, K.Ostrovskis, A.Galzona, S.Jaudzema.