Svešvalodu nedēļa

SkolaNotikumu apskati

Svešvalodu nedēļa

“Kas ciena valodu, tas sevi ciena (…).”                 

/B.Saulītis/


Krievu valodas nedēļas pasākumi ir noslēgušies.

 

Izsakām pateicību par izcilu sniegumu glītrakstīšanas konkursā krievu valodā 6.klašu grupā:

Amandai Dribai

Diānai Daukštei

Beātei Gutpelcai

Dārtai Staltmanei

Dainai Ozolai

Kerijai Keitai Ziemelei

Evelīnai Dzedulei

Elīzai Kiršteinai

 

Izsakām pateicību par izcilu sniegumu krustvārdu mīklu veidošanas konkursā krievu valodā 7.klašu grupā:

Paulai Skābardei

Akvelīnai Burnevicai

Karīnai Miemei

Elīzai Vilciņai

Madarai Strikai

Ingrīdai Dzikavičai

Anetei Gludītei

Madarai Bimberei

 

Izsakām pateicību par izcilu sniegumu tulkošanas konkursā krievu valodā 8.klašu grupā:

Danielai Bārai

Robertam Kāpostiņam

Leonardam Norvelim

Luīzei Velmerei

Martai Vīdušai

Kristoferam Pētersonam

Sigitai Skrastiņai

Elinai Pakai- Rūcei

Sindijai Zīrai

Lāsmai Melnalksnei

Lindai Ozoliņai

Patrīcijai Kaminskai

Kerenai Ansonei

Alisei Megijai Burmeisterei

Unai Eisakai

 

Izsakām pateicību par izcilu sniegumu atdzejošanas konkursā krievu valodā 10.klašu grupā:

Elizabetei Čodarei

Endžijai Plotniecei

Dinijai Paeglītei

Elīzai Bruževicai

Frederikai Bērziņai

Danielai Kursītei

Renātei Tēraudai

Emijai Šomerei

 

Paldies 11.klašu skolēniem par projektu/ grupu darbu apspoguļošanu plakāta veidā.

Paldies arī 11.klašu skolēnu individuāli veikto projekta darbu (recepšu) veidošanā. Veiksmīgākie:

Anita Reinfelde

Elīna Mieme

Egija Ungure

Ieva Niedra

Kitija Bule

Hardijs Tučs

 

Krievu valodas MK žūrija

 


 

Krievu valodas pasākumu norises plāns svešvalodu nedēļas 15.02.-19.02.2016. ietvaros.

 

6.klases -                    Glītrakstīšanas konkurss.

 

7.klases -                    Krustvārdu mīklu veidošanas konkurss par profesijām.

 

8.klases -                    Radošais darbs – tulkojums.

 

9.klases -                    A.Čaks – dažādās valodās.

 

10.-12.klases -          Radošie darbi – tulkojums/diktāts ar uzdevumu/projektu darbi.

 

19.02.2016.

Veiksmīgāko darbu izstāde bibliotēkā, apbalvošana.

 

Krievu valodas MK vadītāja V.Paikena                                                                                      

 

Attēls: www.izm.gov.lv