Sveicam 2021.gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences reģionālā posma dalībniekus!

SkolaNotikumu apskati

Sveicam 2021.gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences reģionālā posma dalībniekus!

Sveicam 2021.gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences reģionālā posma dalībniekus!

Pirmo un otro pakāpi ieguva un turpinās pārstāvēt Rīgas Teikas vidusskolu 2021. gada valsts konferencē:

I.pakāpe –

Samanta Bernāne, Evija Mālmane (darba vadītāja Daiga Celmiņa)

Jānis Oto Pērkons (darba vadītāja Sintija Kristīne Brence)

II pakāpi  -

Rihards Parādnieks Karolīna Vaščilo (darba vadītāja Kristīne Zadvinska)

Alens Silvestrs Aizupietis Miķelis Auškāps  (darba vadītāja Lauma Salmane)

Monika Matule (darba vadītāja Ilze Šūmane)

Paula Rozevska (darba vadītāja Dace Lāce)

Lūcija Balode   (darba vadītāja Vineta Kantāne)

Kārlis Ziemelis (darba vadītāja Vineta Kantāne)

III pakāpi  (vietu) ieguvuši:

Anete Bernharde (darba vadītāja Ilona Ostrovska/ Dr. habil. med. Inese Gobiņa)

Marta Alma Melbārde (darba vadītāja Līga Āboltiņa)

Evelīna Gerda Lipiņa (darba vadītāja Dace Lāce)

Loreta Drulle, Elīna Maskalāne (darba vadītāja Iveta Skrastiņa)

Valts Bruno Pipars (darba vadītāja Ieva Bruksle)

Emīls Tomsons (darba vadītāja Ieva Bruksle)

Paldies par veiksmīgo dalību Rīgas pilsētas konkursā:

Elza Kristiāna Piņķe, Digna Ance Jākobsone (darba vadītājs Pēteris Kaļva)

Edvards Šneiders (darba vadītājs Pēteris Kaļva)

Kitija Bilinska, Dana Bērziņa (darba vadītājs Valdis Klišāns)

Šimkuss Pauls Adrians, Ričards Piternieks (darba vadītāja Gundega Immere)

Ēriks Dzintars Grandāns (darba vadītāja Vineta Kantāne)

Lepojamies ar mūsu skolēniem!

Paldies par ieguldīto darbu, kurš paveikts izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus un sagatavojoties zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem!