Skolēnu pašpārvalžu tikšanās

SkolaNotikumu apskati

Skolēnu pašpārvalžu tikšanās

Rīgas Teikas vidusskolas skolēnu parlaments šajā mācību gadā  uzsācis sadarbību ar Rīgas 80. vidusskolas skolēniem.

 

28. septembrī Rīgas Teikas vidusskolā neformālā gaisotnē ar tēju un cepumiem notika pirmā skolēnu pašpārvalžu tikšanās. Mūsu skolas skolēni iepazīstināja ciemiņus ar skolēnu parlamenta darbību un tās virzieniem. Rīgas 80. vidusskolas skolēni stāstīja savu projekta ideju, kā veiksmīgāk saprasties un integrēties sadzīvē. Projekta ietvaros tiks uzņemta filma, kuras scenāriju veidos skolēni.

 

Tikšanās noslēgumā skolēni izteica vēlmi vēlreiz tikties  klātienē, apmeklējot kaimiņu skolu. Mūsu  skolas skolēniem patika, ka ciemiņi bija ļoti ieinteresēti uzzināt, kā procesi norisinās pie mums. Bija interesanti dzirdēt atklātu viedokli par līdzīgām  problēmām citur, kas veicināja skolēnus diskusijai.