Skolēnu parlaments organizē diskusijas

SkolaNotikumu apskati

Skolēnu parlaments organizē diskusijas

27.februārī notika skolēnu diskusija par mācīšanos, mācīšanās stratēģijām.

 

 

Diskusijas mērķis: rosināt skolēnus domāt par mācīšanos, uzlabojot mācīšanās kvalitāti, daloties pieredzē,  ierosinājumos sasniegumu uzlabošanai. 

Diskusijā piedalās: 10.- 12. klašu skolēni.

Diskusiju organizē: skolēnu parlaments.

Diskusiju vada:  Liene Skvarika.

Jautājumi diskusijai:

  • Mana mācīšanās stratēģija ir…
  • Stundas es nekavēju, jo…
  • Stundas apmeklēt nav tik būtiski , jo…
  • Cilvēki sasniedz vairāk, ja …
  • Skolēnam mācību reitings klasē ir ļoti svarīgs, jo…
  • Vai labs skolēns ir tas skolēns, kuram ir labas sekmes?

 

Diskusija izdevās, bērnu viedokļi interesanti! Arī turpmāk skolēnu parlaments plāno organizēt diskusijas par dažādiem, skolēniem aktuāliem tematiem.