"Skabardzēnu" 30. jubilejas ieskaņas koncerts

SkolaNotikumu apskati

"Skabardzēnu" 30. jubilejas ieskaņas koncerts

12.decembrī Ādažu Kultūras centrā Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīvs "Skabardzēni" sirsnīgi un jautri ieskandināja savu 30. jubilejas sezonu ar koncertu "Kā putni zilajās debesīs". Koncertā kopā dejojām ar savu mīļo "Zalkti", kas ir "Skabardzēnu" nākamā paaudze.

 

Paldies par koncertu sakām deju skolotājām Artai Slicai, Rūtai Laucei, Zanei Behmanei. Koncertmeistarēm - Sanitai Sinkēvičai, Artai Laupacei, Irinai Rebhūnai un Ilonai Būdeniecei. Koncerta vadītājiem Dārtai un Oskaram.