Sabiedrisko attiecību un žurnālistikas jomas tēmām veltīta izstāde

SkolaNotikumu apskati

Sabiedrisko attiecību un žurnālistikas jomas tēmām veltīta izstāde

2016.gada 11.maijā Rīgas Teikas vidusskolā tika atklāta izstāde par sabiedrisko attiecību jomu. Izstādi veidoja Rīgas Teikas vidusskolas 11.sa klases skolēni un sabiedrisko attiecību programmas vadītāja Iveta Skrastiņa sadarbībā ar Biznesa augstskolas ‘’Turības’’ studenti Laimu Verečinsku.

 

Izstādes mērķis ir padziļināti iepazīstināt skolas atvērto durvju dienas dalībniekus ar sabiedrisko attiecību un žurnālistikas jomas tēmām, kā arī ar sabiedrisko attiecību programmas apguvi Rīgas Teikas vidusskolā. Izstādes ietvaros tiek atspoguļoti Latvijas populārākie mediji un mediju kanāli, darbiniekiem nepieciešamās prasmes, sabiedrisko attiecību speciālistu un žurnālistu ikdiena, kā arī citas tēmas.

 

Izstādes izstrādes procesā tika domāts, kā efektīvāk informēt auditoriju par sabiedriskajām attiecībām un sabiedrisko attiecību programmu Teikas vidusskolā. Biznesa augstskolas ‘’Turība’’ studente Laima Verečinska atzina: ,,Darbu veidošanas procesā ieguvu daudz jaunu zināšanu menedžmentā un grafiskajā dizainā, kā arī pieredzi sadarbībā ar dažādām drukas darbnīcām’’. Savukārt Rīgas Teikas vidusskolas sabiedrisko attiecību programmas vadītāja Iveta Skrastiņa atzina: ,,Gandarījums par to, ka topošie sabiedrisko attiecību speciālisti atrada risinājumu arī krīzes situācijās, tas viņus vienoja un pierādīja, cik sabiedrisko attiecību speciālistiem jābūt izdomas bagātiem dažādu alternatīvu efektīvu risinājumu un lēmumu pieņemšanā‘’.