„Rīgas zvirbulis”

SkolaNotikumu apskati

„Rīgas zvirbulis”

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra internetvietnē ir iespēja iepazīties ar konkursa Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa „Rīgas 
zvirbulis” 2. kārtas Vidzemes priekšpilsētā rezultātiem:
http://www.intereses.lv/teatris/protokoli/

 

Roze Aleksa Bogdane un Inese Eilande ieguva 3. pakāpi skatuves runas konkursā “Rīgas Zvirbulis”.

 

Inese Eilande no 1. b klases iekļuva skatuves runas konkursa “Rīgas Zvirbulis 2016” finālistu sarakstā.

3. kārta – fināls notiks 2 dienās: 4. un 9. novembrī plkst.14.00 Rīgas Skolēnu pilī.

 

Priecājamies un turam īkšķus par mazo daiļrunātāju!