Rīgas Teikas vidusskola pārstāvēs inovācijas bioekonomikā Latvijas dienās Japānā

SkolaNotikumu apskati

Rīgas Teikas vidusskola pārstāvēs inovācijas bioekonomikā Latvijas dienās Japānā

Par godu Japānas un Latvijas sadraudzības simtgadei Tokijā decembrī norisināsies Latvijas dienas, kurās sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIIA) piedalīsies arī AS “Latvijas valsts meži” (LVM), vēstot par ilgtspējīgu mežsaimniecību un inovācijām meža nozarē, kas ir saistošas investoriem no Japānas.

Latvijas dienu laikā, skaidrojot bioekonomikas un digitalizācijas nozīmi meža nozarē, LVM rādīs video, kuros liels uzsvars likts arī uz sociālo atbildību un sadarbību ar skolām. Tā, piemēram, video “Growing fast for future” iekļauti fragmenti no mācību stundām Rīgas Teikas vidusskolā, kurā LVM speciālisti kopā ar “Skola 2030” ekspertiem izveidoja jaunu pētniecisko tematu ķīmijā vispārizglītojošo skolu 11. klasēm par koksnes biorafinēšanu. “Vides izglītība skolās un jauniešu iesaiste bioekonomikas attīstībā ir būtiska arī Japānas kontekstā, jo tur aktuāla problēma ir sabiedrības novecošanās,” norāda LVM Komunikācijas projektu vadītāja Līga Abizāre.

"Inovācijas mācību procesam piešķir jēgu. Skolas sadarbība ar uzņēmumiem, zināšanu apmaiņa starp skolotājiem un uzņēmējiem bagātina mācību saturu, mācību vidi. Aktuālas problēmas risināšana, turklāt ne tikai teorētiski, bet arī praktiski veicot eksperimentus, palīdz sasaistīt vairāku mācību priekšmetu saturu un ļauj skolēniem labāk izprast dažādus procesus, bagātina viņu radošo pieredzi, kā arī māca ātri un elastīgi reaģēt uz pārmaiņām. Tā skolēni ierauga jēgu, pievienoto vērtību izglītībai." RTV direktore Guna Pudule

Latvijas dienu norise tiks atspoguļota Roppongi Hills mediju platformā “Hills Life”, bet sadarbībā ar radio stacijām Tokyo FM un FM Osaka tiks veidoti īpaši sižeti par Latviju. Centrālā dizaina tēma ir “Ziemassvētku egle kā cerības un gaismas simbols”. Latvijas dienu norisei varēs sekot arī pasākuma tīmekļvietnē www.latviajapan.com.

Video