Rīgas pilsētas ZPD konference

SkolaNotikumu apskati

Rīgas pilsētas ZPD konference

Rīgas pilsētas ZPD konferencei (ZPD aizstāvēšanas 3.kārtai)

izvirzītie dalībnieki

 

Skolēns

Darba vadītājs

Darba nosaukums

Sekcija, kurai izvirzīts

Elizabete Skrastiņa, 11b

D.Celmiņa

Latvijas Nacionālā teātra izrādes „Lilioms” 1971.gada un 2013.gada iestudējumu salīdzinājums

Kulturoloģija

Līva Trektere, 11b

E.Maculēviča

Translation strategies used in the Latvian translation of the film „On the road”

Angļu valoda

Matīss Ogle

V.Drāzniece

Masu apziņas manipulāciju izpratne jauniešu vecumposmā

Psiholoģija

Elizabete Kleinberga, 11b

Laura Kudiņa, 11b

S.Melne

Sekstinga izplatība jauniešu vidū Latvijā

Socioloģija

Megija Paula Bērziņa, 11a

K.Zelča

Pasažieru lidmašīnas kā drošākais  transporta līdzeklis Baltijas valstīs

Ģeogrāfija

Rūta Millere, 11b

M.Nagle

Audumu otrreizējās izmantošanas iespējas lampu izveidē

Māksla

Toms Ziemelis, 11b

S.Melne

Specifiskie treniņi kāju muskulatūras attīstībai

Veselība

Aija Zandersone, 11a

L.Salmane

Klasiskās mūzikas un mūzikas instrumenta spēles apguves ietekme uz bērna darbaspējām

Pedagoģija

Zane Vaišļa, 12b

G.Sālījuma

Interaktīvo metožu izmantošana literatūras stundās 11.klasē

Pedagoģija

Ričards Zvejnieks, 11b

E.Maculēviča

Characterization of tme main hero Jay Gatsby in F Scott Fitzerald’s  novel „The Great Gatsby”

Angļu valoda

Ērika Skārda, 11b

L.Āboltiņa

Jauniešu angļu valodas sekmīgas apguves priekšnosacījumi

Pedagoģija

Lūcija Elizabete Smilškalne, 11a

V.Kantāne

Tiesas paziņojumi, izsaukumi un tiesas dokumentu piegādāšana un izsniegšana civillietās

Jurisprudence

Paula Marta Rasmane, 11a

D.Celmiņa

Postmodernisma iezīmes Dž.Dž.Džilindžera iestudējumos

Filozofija

Elīna Polikeviča, 11b

E.Maculēviča

Ironija un sarkasms Džona Grīna novelē „Mūsu zvaigžņu vaina”

Angļu valoda