Piedzīvojumu un atpūtas nometne “Teika’21”

SkolaNotikumu apskati

Piedzīvojumu un atpūtas nometne “Teika’21”

Norises laiks: 2021. gada 16.-27. augusts

Norises vieta: Rīgas Teikas vidusskola, Aizkraukles ielā 14, Rīgā

Nometnes dalībnieku vecums: 6-9 gadi

Nometnes mērķis: radīt bērniem labvēlīgus apstākļus radoši izpausties, fiziski aktīvi darboties, attīstot savas individuālās spējas un dotības.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Nometnes dalībniekiem būs iespēja interesanti pavadīt laiku dažādās radošās nodarbībās.

Izkustēsimies un piedalīsimies dažādās fiziskās aktivitātēs: stafetes, pārgājiens, orientēšanās u.c.

 Baudīsim dažādus izklaides pasākumus, piedalīsimies meistarklasēs u.c.

Spēlēsim teātri,  imrovizēsim, iejutīsimies dažādās lomās utt.

 Aktīvi iesaistīsimies dažādu darbiņu veidošanā par dažādām tēmām.

Gatavosimies nometnes noslēguma pasākumam, kā arī iegūsim jaunus draugus, saliedēsimies kopīgās rotaļās un priecāsimies par iespēju saturīgi pavadīt laiku.

Nometnes maksa: (10 dienas) 150 €

Pieteikšanās nometnei: no 8.jūlija tīmekļa vietnē eriga.lv  sadaļā “Pieteikšanās bērnu un jauniešu nometnēm”

Papildus informācija par līgumu slēgšanu u.c. jautājumi e-pastā eaugustane@edu.riga.lv