Par pašizolācijas ievērošanu, atgriežoties no ārvalstīm

SkolaNotikumu apskati

Par pašizolācijas ievērošanu, atgriežoties no ārvalstīm
Ja skolēns ir ieradies no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covd-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 75, viņš nevar doties uz skolu un ir jāievēro 10 dienu pašizolācija. Valstu saslimstības  rādītāji ar Covid-19 ir pieejami SPKC tīmekļa vietnē - https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

Pašizolāciju var neievērot personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pašizolāciju var neievērot bērni līdz 12 gadu vecumam (līdz 2021.gada 1.septembrim – arī pārējie nepilngadīgie), kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr šādos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas no augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus (t. sk. nepiedalās izglītības procesā),  neizmanto sabiedrisko transportu.

Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja 7. dienā veic atkārtotu testu un tas ir negatīvs.