Paldies visiem, kas iesaistījās Samariešu brīvprātīgo apvienības rīkotajā akcijā ,,Svinēsim visi valsts svētkus!,,

SkolaNotikumu apskati

Paldies visiem, kas iesaistījās Samariešu brīvprātīgo apvienības  rīkotajā akcijā ,,Svinēsim visi valsts svētkus!,,
Paldies visiem, kas iesaistījās Samariešu brīvprātīgo apvienības  rīkotajā akcijā ,,Svinēsim visi valsts svētkus!,,
Jūsu saziedotās paciņas tika nogādātas uz to Latvijas iedzīvotāju mājām, kurās nevar atļauties svinēt svētkus.

Tikai kopā mēs varam paveikt labus darbus un dāvāt prieku citiem, kuriem visvairāk to vajag!

Latvija ir tik stipra, droša un brīva, cik stabilas ir mūsu vērtības, cik garā, gribā, drosmē, viedumā stiprs ir katrs no mums!