Paldies!

SkolaNotikumu apskati

Paldies!

Skolas muzejs izsaka lielu paldies sākumskolas skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību un palīdzību materiālu ieguvē.

 

Tikpat liels paldies arī 11.sa klases audzinātājai Ivetai Skrastiņai un skolēniem.

 

Jauku vasaru visiem!

Jūsu Elga