Paldies!

SkolaNotikumu apskati

Paldies!

Izsakām pateicību visiem skolotājiem un skolas darbiniekiem, kas radīja un palīdzēja radīt svētkus un patiesi valstisku noskaņu skolēniem un viņu vecākiem!

 

Paldies skolotājām E. Augustānei, S. Strepmanei, S. Plotkānei, S. Mālmanei, B. Gulbei, Z. Šķēlei, S. Greivulei, A. Leonovičai, I. Zucei, M. Laganovskai, S. Kazakai, I.Demei un I. Lazdiņai par  konkursa ”Mans darbs Tev, Latvija! ” organizēšanu  un glīto rokrakstu izstādes veidošanu sākumskolas korpusā.

 

Paldies skolotājai K. Zelčai par  9.klašu skolēnu darbu izstādi  „Mans Latvijas ģerbonis! ”.

 

Paldies skolotājiem D. Drinkam, S. Losevai, G. Immerei, K. Strapcānam, I. Vētrai un visiem 9.-12. klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu ierindas skates organizēšanā un norisē.

 

Paldies skolotājai G. Vītolai par orientēšanās konkursa „Iepazīsti Teiku!” organizēšanu.

 

Paldies skolotājiem G. Vītolai, I. Skastiņai, D. Drinkam, V. Kantānei, A. Dubro, U. T. Šimenam, V. Klišānam, I. Vētrai par erudīcijas konkursa „Gudrs, vēl gudrāks Teikā”  izveidi.

 

Paldies skolotājiem un darbiniekiem  D. Celmiņai, I.Vētrai, E. Dziļumam,  A. Livčam , M. Bitniecei, K. Kravalim, A. Slicai, P. Kaļvam, M. Naglei, L. Bindei, M. Staltmanei  un skolēniem R. Veipam (9.b. klase), E. Saliniekam (11.b klase) un S. Andrianovam (10. sa klase), R. Vinovskim (11. sa klase) par apvienības „Strēlnieki" uzveduma un svētku noformējuma veidošanu.

 

Paldies skolotājiem L. Bindei, E. Dziļumam , A. Livčam,  Z. Šķēlei, S. Jaudzemai, A. Slicai, R. Laucei un darbiniecēm M. Bitniecei un D. Ganiņai par Valsts svētku koncertu  1.-4. un 5.-8.klasēm organizēšanu.

 

Apsveicam visu Rīgas Teikas vidusskolas saimi Latvijas

Republikas proklamēšanas 96. gadadienā!

 

Rīgas Teikas vidusskolas vadības vārdā

direktore                                                                                                                                                            Ilona Bergmane