"Nāc ārā!"

SkolaNotikumu apskati

"Nāc ārā!"

4.novembrī skolā notika VISC organizētā vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate-seminārs projektam"Nāc ārā!".