Mūžībā devusies mūsu izcilā, ilggadējā Skolotāja Zane Šķēle

SkolaNotikumu apskati

Mūžībā devusies mūsu izcilā, ilggadējā Skolotāja Zane Šķēle
Mūžībā devusies mūsu izcilā, ilggadējā Skolotāja Zane Šķēle, kuras mīlestības pilnajā audzināšanas paspārnē izaugušas vairākas Teikas skolēnu paaudzes.
Skolotāja Zane spēja ieraudzīt un attīstīt savos skolēnos talantu, viņa prata gan skolēnos, gan kolēģos iedegt mākslinieciska radošuma dzirksti. Zane Šķēle izkopa vairākas Teikas vidusskolai būtiskas tradīcijas, tostarp ”Teikas lakstīgala”, “Dziedošās ģimenes”, Mātes dienas koncerts un “Strēlnieki”. RTV radošā apvienība “Strēlnieki” sūta savai mūzikas Skolotājai vissiltākos pateicības vārdus. Paldies par zināšanām, dzīves vērtībām, mīlestību pret ģimeni, vēsturi, kultūru, mūziku, mākslu, teātri, ko mācījāt mums ar savas personības paraugu un aizrautību. Jūsu Mīlestība, labestība, radošums vienmēr būs kopā ar mums RĪgas Teikas vidusskolas skolēnu, absolventu, skolotāju un darbinieku sirdīs un atmiņās.

Paldies par tiem skaistajiem brīžiem, kad Teikas vidusskolas Svētku zālē skan stāvovācijas un pateicības vārdi par kopā piedzīvoto un izjusto skatuves brīnumu, ko esam radījuši, Jūsu klātbūtnes iedvesmoti! Lai gaišs un Mīlestības pilns ceļš Mūžībā!

Atvadīšanās no Skolotājas Zanes Šķēles 14. septembrī Pirmajos Meža kapos.