Mūsu skolēnu panākumi ZPD konferencē Rīgas pilsētā

SkolaNotikumu apskati

Mūsu skolēnu panākumi ZPD konferencē Rīgas pilsētā

Mūsu skolēnu panākumi ZPD konferencē Rīgas pilsētā


1.kārtā ZPD aizstāvēja 28 skolēni (24 darbi).

2.kārtā ZPD aizstāvēja 18 skolēni (17 darbi).

Uz Rīgas pilsētas konferenci izvirzīja 11 darbus, no kuriem uz valsts ZPD konferenci ir izvirzīti 6 zinātniski pētnieciskie darbi.

 

Valsts ZPD konferencē savus darbus aizstāvēs:

Ērika Skārda, 11.b klase („Jauniešu angļu valodas sekmīgas apguves priekšnosacījumi”)

Līva Trektere, 11.b klase („Translation strategies used in the Latvian translation of the film „On the road””)

Elīna Polikeviča, 11.b klase („Ironija un sarkasms Džona Grīna novelē „Mūsu zvaigžņu vaina””)

Ričards Zvejnieks, 11.b klase („Characterization of tme main hero Jay Gatsby in F Scott Fitzerald’s  novel „The Great Gatsby””)

Rūta Millere, 11.b klase („Audumu otrreizējās izmantošanas iespējas lampu izveidē”)

Lūcija Elizabete Smilškalne, 11.a klase („Tiesas paziņojumi, izsaukumi un tiesas dokumentu piegādāšana un izsniegšana civillietās”)

 

Konference notiks 25., 26.aprīlī.


Turēsim īkšķus!