Matemātikas un dabaszinību nedēļa

SkolaNotikumu apskati

Matemātikas un dabaszinību nedēļa

No 4. līdz 7. februārim Rīgas Teikas vidusskolā notika matemātikas un dabaszinību nedēļa.

 

Skolēni iepazīstas ar dažādām dabas un sadzīves problēmām, risina dažādus praktiskus uzdevumus, veic eksperimentus.