“Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”.

SkolaNotikumu apskati

“Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”.
18.janvārī 15 mūsu skolas skolotāji, kas ir iesaistījušies starptautiskajā projektā „Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” (ES finansēts projekts skolu attīstībai, kurā Latviju pārstāv VISC, projekts tiek īstenots Erasmus+ KA3 programmas ietvaros, sadarbojoties partneriem no 8 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas, Austrijas un Slovēnijas), tikās zoom sarunā ar projekta skolu konsultanti Aiju Peršēvicu, lai pārrunātu ekspertu izveidotās tiešsaistes labklājības kursa materiāla satura 1.daļu, kuru skolotāji 4 nedēļas aprobēja savā praksē. Skolotāji sarunā dalījās ar iespaidiem, pārdomām un piedāvāja ieteikumus satura uzlabošanai, kā arī sarunājās par savu pieredzi un uzskatiem, kas saistīti ar skolas konteksta elementiem, ar skolas kultūru.
Projekta programmas saturs ir atbalsts skolotājam, lai mazinātu stresu, attīstītu skolotāju sociāli emocionālās prasmes, novērstu izdegšanu un veicinātu sociāli emocionālās mācīšanās nostiprināšanos skolā. Tā uzmanības centrā ir tieši paši pedagogi, pedagogu darba vides psiholoģiskie un sociālie aspekti, kas nenoliedzami ietekmē profesionālo labklājību un arī darba rezultātus. Ticam, ka skolotāja rūpes pašiem par sevi palīdzēs uzlabot ne tikai pašu skolotāju labbūtību, bet arī skolas darba un mācību vidi, sekmējot mūsu skolēnu izaugsmi, ceļot mūsu skolas izglītības kvalitāti.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2023.gadam.