„Lielā Pastaiga dabā”

SkolaNotikumu apskati

„Lielā Pastaiga dabā”

Simulācijas pasākums skolas teritorijā „Lielā Pastaiga dabā”

 

Šī gada 29. janvārī mūsu skolas teritorijā notika simulācijas pasākums ”Lielā Pastaiga dabā”. Aktivitātē piedalījās mūsu skolas skolotāji. Pasākuma mērķis bija izmēģināt meža dienas norises plānu, ko paredzēts īstenot mūsu skolas skolēniem Garkalnes pagastā.

Skolotāji tika sadalīti sešās komandās. Galvenais uzdevums bija atrast savas grupas kontrolpunktus un izpildīt norādes, kas kontrolpunktu kartītēs norādītas.

Kopumā pasākums izvērsās jautrā un atraktīvā aktivitātē, par ko liecināja gan sārtums vaigos, gan smaids skolotāju sejās.