Lepojamies!

SkolaNotikumu apskati

Lepojamies!
8.-9.klašu meitenes ieguvušas 2.vietu basketbolā Vidzemes priekšpilsētā.

 

Apsveicam!