Lepojamies!

SkolaNotikumu apskati

Lepojamies!
8.-9.klašu zēni ieguvuši 1.vietu basketbolā Vidzemes priekšpilsētā.
     
Apsveicam!