Lego Robotika

SkolaNotikumu apskati

Lego Robotika

Septembrī Rīgas Teikas vidusskolā notika nodarbība 1.-4. klašu skolēniem Lego Robotikā.

Stunda notika aizraujošā rotaļu formā, kur skolēni apzinājās, cik lielu lomu tehnoloģijas spēlē ikdienas dzīvē.

Šīs nodarbības palīdz skolēniem attīstīt intelektuālo un radošo potenciālu, kā arī ir ideāls palīglīdzeklis sākumskolā mācību priekšmetu apgūšanai.

 

Papildus informācija +37167220806 ,  info@alfarobot.lv

www.alfarobot.lv

https://www.facebook.com/AlfaRobot.lv/