Lai smaids vairo smaidu!

SkolaNotikumu apskati

Lai smaids vairo smaidu!
Novembrī mūsu skolas 5.-6.klašu skolēni piedalījās Rīgas domes Labklājības departamenta piedāvātajā nodarbībā par MUTES DOBUMA HIGIĒNU