Labo darbu nedēļa

SkolaNotikumu apskati

Labo darbu nedēļa
"Labo darbu nedēļas" ietvaros 5.c klase ar klases audzinātāju Daigu Medni un 7.a klase ar audzinātāju Ilonu Ostrovsku devās palīdzēt skolas tehniskajiem darbiniekiem sakopt skolas teritoriju. 
              </div>
            </div>
            
          </div>
        </div>
        
<div class=