Labdarības koncerts

SkolaNotikumu apskati

Labdarības koncerts

11. decembra labdarības koncerts bija jau ceturtais labdarības pasākums, kurā šogad piedalījās mūsu skolas skolēni un skolotāji. Tāpēc īpašu PALDIES veltām sekojošiem kolēģiem:

 

MĀRAI LAGANOVSKAI

AIJAI PUTNIŅAI

AIVAI LĪDUMAI

 

Kā arī koncerta dalībniekiem, vadītājiem un rīkotāju palīgiem - skolēniem:

 

Dāgam un Dārtai Stepanoviem (7.a un 3.b)

Agnesei Žuromskai (8.c)

Uģim Rungevičam un Dainai Ozolai (4.c)

7.-9. klašu "Skabardzēni" dejotājiem un ARTAI SLICAI

2.c klasei

6.a klasei

Mārtiņam Eliasam, Teodoram Taurītim un Laurim Stankem (7.a)

Egijai Ungurei (9.a)

Tomam Žoludevam (absolvents)

Beātei Annei Strautai (9.b)

Robertam Binovskim (10.sa)

Elvim Ūdrim (11.b)

Rihardam Veipam (8.b)

Kristapam Kravalim

Kristiānai Bulei un Kristai Rusei (1.a)

Esterei Ansonei, Elīnai Miemei, Elīzai Tūterei (9.b)

Andrai Voicišai (12.c)

Alvilam Ronaldam Bijonam (12.b)

Kristapam Dāvim Rungainim (12.b)

Ernestam Liepiņam (10.a)

 

Īpašs PALDIES RTV skolēnu parlamentam par pašceptām piparkūkām!

 

PALDIES direktorei par atsaucību un labo sirdi pasākuma līdzdalībā!

 

Kā arī sakām  lielu PALDIES visiem tiem, kuri atrada laiku un  bija atnākuši uz labdarības koncertu "Būsim kopā!".

 

Uz tikšanos nākamgad - labdarības nedēļas jubilejas koncertā!

Uldis un Liene