Konkurss „Es un mans organisms”

SkolaNotikumu apskati

Konkurss „Es un mans organisms”

Konkurss „Es un mans organisms”

Rīgas pilsētas Veselību veicinošo skolu 9.klašu skolēniem

Rīgas domes Labklājības departamenta īstenotā projekta ,,Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā’’ ietvaros notika 2014. gada 28. janvārī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā.

 

Konkursā piedalījās 9c.klases komanda- Annete Salmane, Elizabete Kandere, Elizabete Arnīte, Elīna Laura Huhka un Veronika Batņa, iegūstot 1. vietu.