Koncerts "MAMMU, ES TEVI MĪLU!"

SkolaNotikumu apskati

Koncerts "MAMMU, ES TEVI MĪLU!"

Piektdien, 8. maijā, skolas koncertzālē tika izdziedāts un izdejots mīlestības, prieka un sirsnības pilns Māmiņdienas koncerts, kurā piedalījās skolas skolēni un kolektīvi.

Paldies par piedalīšanos un veltījumu māmiņām:

* Mārtiņam Dzenītim (2.c)
* 1. a klasei un sk. Evijai Augustānei
* 4. b klasei un sk. Irisai Demei
* 6. c klasei un sk. Mārītei Naglei

* 8. a klasei

* Almai Krēgerei (8.a), Oto Banderam (3.c) un Reinim Rudens (5.c)
* Agnesei Kristīnei Huhkai (6.b), Amandai Grīnbergai (9.b) un Egijai Ungurei (10.sa)
* pirmsskolas un 7.-9. klašu Skabardzēniem, sk. Rūtai Laucei un sk. Artai Slicai
* TDA Zalktim un sk. Zanei Behmanei
* zēnu korim un sk. Sanitai Jaudzemai
* koncerta vadītājām Dārtai Stepanovai (4.b) un Rūtai Millerei (12.b)

* fotogrāfei Andrai Voicišai

* pults puišiem Ernestam Saliniekam (11.b), Kristapam Kravalim un Rolandam Bīronam

No sirds paldies visiem koncerta dalībniekiem un viesiem par mīlestību, prieku un skaistiem mirkļiem kopā!


Koncerta organizatore,

direktores vietniece izglītības jomā
audzināšanas darbā

Liene Binde