"Klases pavārgrāmata"

SkolaNotikumu apskati

"Klases pavārgrāmata"

11.A UN 11.SA   skolēni šajā pavasarī latviešu valodas un klases stundu laikā īstenoja radošas rakstīšanas projektu "Klases pavārgrāmata". Mūsdienās notiek dažādu tekstu žanru saplūšana. Līdz ar to  bija  interesanti  uzzināt,  kas  ir  gastropoētika,  kā  tiek  rakstīti  kulinārijas  blogi,  kā  pašiem  radīt radošu tekstu, kur kāda ēdiena recepte tiek atklāta kopā ar atmiņu stāstu, filozofisku atziņu un vārdi veido izjūtu ainas, sajūtu gleznas, kā arī katra autora individuālo izteiksmes stilu. Projekta ietvaros skolēni  paši  kļuva  par  tekstu  korektoriem,  izdevuma  māksliniekiem,  maketētājiem,  lai  radošas sadarbības  rezultātā  katrai  klasei  taptu  sava  pavārgrāmata.

 24.maijā  notika  šo  grāmatu  atvēršanas svētki,  kur  bija    gan  teksta  fragmentu  lasījumi,  gan  viesošanās  autoru  virtuvēs,  intervijas  ar  autoriem,  dziesmas  un  konkurss  klausītājiem.   

Sirsnīga  pateicība  autoriem  un    radošajām  komandām! “Katrs  ēdiena  stāsts  ir  tikpat  neatkārtojams  un  individuāls  kā  tās  autors.  Grāmatā  ir  lasāmas  receptes,  kas  ceļojušas  no  paaudzes  uz  paaudzi  un  nu  tiek  uzticētas  katram  lasītājam.”  Šī  grāmata  ir kā katras klases pūra lāde, kurai ir gan praktiska, gan emocionāla vērtība.