Japāņu vizīte

SkolaNotikumu apskati

Japāņu vizīte

7.septembrī mūsu skolā vizītē ieradās izglītības pētnieku grupa no Japānas.

 

Pētniekiem ļoti patika, ka meitene no Japānas mācās mūsu skolā. Jaunāko klašu bērnu skolas formas rada labas skolas organizētības un sakārtotības iespaidu un šīs lietas japāņi augstu vērtē.

  
Pētniecības projekts ir Japānas valdības atbalstīts un Teikas vidusskola ir kā partnerorganizācija.

  
Projekta nosaukums ir: MOE 2/2017 Human capital administration as a competitive factor of schools.
Tajā piedalās sekojošas dalībvalstis: Somija, Taizeme, Dienvidkoreja, Krievija, Japāna, Latvija.