IX SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKI

SkolaNotikumu apskati

IX SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKI

6. - 12. jūlijā Rīga tika pieskandināta skolēnu smiekliem un satikšanās priekam, kā arī svētku neatņemamai daļai - dejošanai un dziedāšanai. Spītējot lietum un dažkārt ļoti karstajai saulei, svētki bija lieliski un paliks atmiņā uz ilgu laiku... Mūsu deju kolektīva "Skabardzēni" 6 vecuma grupas piedalījās brīnišķīgajā deju lieluzvedumā "Līdz varavīksnei tikt..." Daugavas stadionā, kas šoreiz bija īpaši mīļš un neaizmirstams uzvedums . Paldies mūsu visu Artai, kas to padarīja tik īpašu! Mūsu kori piedalījās dziesmu lielkoncertā "Manā dziesmā Tu..." Mežaparka lielajā estrādē, kas bija aizraujošs un ļoti interesants dažādu dziesmu un muzikālu priekšnesumu bagāts notikums. Visneaizmirstamākais brīdis bija svētku gājiens, kurš šogad izvērtās īpaši emocionāls, taču bijām ļoti priecīgi un lepni tajā piedalīties. Liels paldies visiem mūsu skolēniem - svētku dalībniekiem, kas braši turējās un no visas sirds izbaudīja lielo notikumu! Paldies visiem mūsu dalībnieku vecākiem, kas rūpējās, lai nedēļas garumā bērniem būtu laiks baudīt svētkus! Sirsnīgs paldies mūsu kolektīvu vadītājiem, skolas direktorei un neizsakāmi liels paldies mūsu kolektīvu pavadošajiem skolotājiem, kas nedēļas laikā pavadīja visilgāko laiku kopā ar skolēniem, kopā baudot brīnišķīgo svētku atmosfēru un emocijas! Pateicībā par sadarbību un atbalstu, dir. vietn. izgl. jomā audz. darbā Liene Binde