„Es augu vesels- reklāma un veselība!”

SkolaNotikumu apskati

„Es augu vesels- reklāma un veselība!”

Šī gada 6. februārī Rīgas Teikas vidusskolas skolotāju komanda- Dace Lāce, Daina Stone, Evija Augustāne, Lauma Salmane, Solvita Melne  un skolas māsiņa Ingrīda Daņilova- piedalījās biedrības "Papardes zieds” organizētajā projektā „Es augu vesels- reklāma un veselība!”. Skolotāji diskutēja un analizēja reklāmas ietekmi uz skolēnu veselību, mācījās atpazīt un analizēt reklāmas trikus, mācījās par ēšanas traucējumiem un atbalstošas vides veidošanu skolā.