Dzejas dienas 2020

SkolaNotikumu apskati

Dzejas dienas 2020

Dzejas dienas 2020 Rīgas Teikas vidusskolā.

 

2020. gada Dzejas dienu moto Latvijā - "Dzeja dziedē!", jo dzeja sniedz mierīgu un garīgi piepildītu telpu pārdomām par sevi sajā sarežģītajā pasaulē. Dzejnieks H. E. Zēgners saka: «Dzeja dziedē. Iespējams, tu to vēl neesi piedzīvojis, bet ir tāds brīdis, kad dzejolis nostrādā. Tajā brīdī atkāpjas vientulība, un tu pēkšņi esi kopā – ar autoru, apkārtējiem un sevi pašu. Mēs esam trenēti dzīties pēc dzīves rezultātiem, bet dzeja apstādina un atgādina – tu neesi viens, mēs tevi dzirdam un saprotam. Tad nobrūk uzceltās sienas, tu attopies tīrs, godīgs, ievainojams un skaists, un dzīves ievilktās brūces var dzīt!»

 

Rīgas Teikas vidsskolā Dzejas dienās piedalās visas klašu grupas:

sākumskolas skolēni meklē dzejā ārstniecības augus;

pamatskolas skolēni veido savu dzejas masku;

vidusskolas skolēni iestudē izpētīto dzejoļu krājumu, kā arī veido dzejas video, jo dzeja ne tikai dziedē, tā arī stiprina, aizsargā, rosina iesaistīties dzejas asociāciju spēlē!

 

Šajā dzejas projektā saskaras dažādas mācību un dzīves jomas - valoda, literatūra, vizuālā māksla, mūzika, deja, teātris, audiovizuālā māksla - , kā arī drosme jaunradīt un prasme sadarboties. Dzejas dienu balva - Ceļojošā Dzejas dienu karote - vēl meklē savu īpašnieku!

 

Autors: Daiga Celmiņa