Apsveicam!

SkolaNotikumu apskati

Apsveicam!

Apsveicam 1.b klases skolnieci Inesi Eilandi ar iegūto 3.vietu Rīgas pilsētas skatuves runas konkursa " Rīgas zvirbulis" finālā!

 

Diploms==>