Apsveicam!

SkolaNotikumu apskati

Apsveicam!

Apsveicam mūsu skolas 12.klases skolēnus Gundaru Dāvidu Smuidri un Artūru Jāni Krūmiņu ar iegūto III vietu Rīgas pilsētas filozofijas olimpiādē!

 

Izsakām pateicību skolotājai Vinetai Kantānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!