45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti!

SkolaNotikumu apskati

45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti!

Apsveicam  Rīgas Teikas vidusskolas skolēnus ar izcilu dalību 45. Latvijas Skolēnu zinātniskajā pētniecības darbu konferencē!

I pakāpi  (vietu)  Valsts ZPD konferencē ieguvis:

Jānis Oto Pērkons Zero waste jeb nulles atkritumu kustības aktualitāte jauniešu vidū Rīgā (darba vadītāja Sintija Kristīne Brence)

 

III pakāpi  (vietu) Valsts ZPD konferencē ieguvuši:

Samanta Bernāne, Evija Mālmane Bērnības atmiņu un vēstures notikumu attēlojums Ilzes Burkovskas-Jakobsenas dokumentālajā animācijas filmā "Mans mīļākais karš" (darba vadītāja Daiga Celmiņa)

Monika Matule Profesionālā izdegšana un tās cēloņi veselības aprūpes speciālistiem (darba vadītāja Ilze Šūmane)

Paula Rozevska Šķirto ģimeņu otra vecāka audzināšanas un saskarsmes faktoru ietekme uz jaunieti vecuma posmā no 15 līdz 18 gadiem (darba vadītāja Dace Lāce)

Lūcija Balode   Bērnu biometrisko datu identificēšanas un publiskošanas juridiskās sekas (darba vadītāja Vineta Kantāne)

Kārlis Ziemelis Skolēnu pašpārvaldes pamatdokumenta izveides nepieciešamība Rīgas Teikas vidusskolā (darba vadītāja Vineta Kantāne)

 

Paldies par veiksmīgo dalību un piedalīšanos lasījumos Valsts ZPD konferencē augstās konkurences dabaszinātņu jomās:

Rihards Parādnieks Karolīna Vaščilo XRF un Marša reakcijas salīdzinājums, pierādot arsēnu 19. gadsimta arsēna saturošo krāsu paraugos (darba vadītāja Kristīne Zadvinska)

Alens Silvestrs Aizupietis Miķelis Auškāps “Optimāli uzturēta saldūdens akvārija ūdens sastāvā esošo slāpekļa savienojumu ietekme uz samteņu Tagetes patula attīstību” (darba vadītāja Lauma Salmane)