3D

SkolaNotikumu apskati

3D

Kopīgi ar skolēniem, ‪Rīgas Teikas vidusskolas absolventiem, ‪MassPortal‬ ekspertiem mācījāmies, diskutējām par ‪‎3D‬ printera pielietojumu mājturības un tehnoloģiju stundās.

 

Neliels ieskats šodienas notikumos Rīgas Teikas vidusskolā.

 

Foto: PONOLAU