112

SkolaNotikumu apskati

112

5.februārī 2.-4.klašu skolēni noklausījās lekciju par tālruņa 112 aktualizēšanu.

 

Skolēni uzdeva jautājumus par dažādām sadzīves situācijām un atbildēja uz ugunsdzēsēju pārstāvju uzdotajiem jautājumiem.