10. klašu skolēnu iesvētības

SkolaNotikumu apskati

10. klašu skolēnu iesvētības

23.oktobrī Rīgas Teikas vidusskolā notika 10. klašu skolēnu iesvētības.

Rīts sākās ar jogu, kopīgu deju un sportiskiem uzdevumiem.
Starpbrīžos- muzicēšana uz dažādiem mūzikas isntrumentiem, meditēšana, kopīga dejošana. Skolēni īsteno savu sen loloto sapni, starpbrīžos skolā ir ko darīt.