10.klašu skolēnu adaptācijas dienas Valmierā

SkolaNotikumu apskati

10.klašu skolēnu adaptācijas dienas Valmierā